Stan wojenny

33  rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

13 grudnia 1981 wprowadzono w Polsce stan wojenny. Z  osobistych wspomnień                    – z perspektywy ucznia szkoły podstawowej największym zaskoczeniem było tej pamiętnej niedzieli brak popularnego telewizyjnego teleranka. O tym czym tak naprawdę był stan wojenny dowiedziałem się wiele lat później, choć na pełen obraz tego ciągu zaskakujących zdarzeń – kiedy to użyto wojska do tłumienia działalności wolnych związków zawodowych przyjdzie jeszcze długo poczekać – historia z pewnością jednak wyświetli ten okres oceniając twórców stanu wojennego. Niewątpliwie głównym autorem był niedawno zmarły gen. Wojciech Jaruzelski. On to dzierżąc na jesieni 1981r. pełnię władzy w ówczesnej Polsce(I sekretarz PZPR, premier rządu i minister obrony narodowej) rozpoczął dość szybki proces rozprawiania się z legalną opozycją jaką wówczas był NSZZ „Solidarność”. Temu służyło powierzanie stanowisk rządowych generalicji, przy jednoczesnym wykluczaniu cywilnych przedstawicieli ze sfer rządowych. 5 grudnia 1981 sztab antykryzysowy uzyskał poparcie Biura Politycznego KC PZPR do podjęcia kroków celem uporządkowania sytuacji w kraju.  W tzw. międzyczasie niepowodzeniami zakończyły się spotkania gen Jaruzelskiego, kardynała Glempa i Lecha Wałęsy organizowane w celu złagodzenia napięcia na linii rząd-związki zawodowe.12 grudnia 1981 powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego(WRON) .Organ ten oddziaływując na Komitet Obrony Kraju i Radę Państwa (organy konstytucyjne) doprowadził do ogłoszenia w nocy z 12 na 13 grudnia stanu wojennego: internowano działaczy opozycji, wprowadzono zakaz poruszania się w nocy i poza miejscem zamieszkania, zamknięto telewizję i wiele gazet, do zakładów pracy wprowadzono komisarzy wojskowych (celem głębszego kontrolowania nastrojów społecznych), na ulicach dużych miast pojawiły się czołgi i transportery opancerzone. Taka swoista manifestacja siły mogła doprowadzić i doprowadziła do wielu ludzkich tragedii a największą z nich była pacyfikacja kopalni „Wujek” gdzie przy użyciu broni palnej stłumiono protest górników (siedmioro z nich zabito a dwie następne osoby zmarły na skutek ran). Do skutków stanu wojennego (zawieszonego przed papieską pielgrzymką do ojczyzny w 1983r -tuż po niej zniesionego) należy również zaliczyć zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki i kilku innych duchownych katolickich udzielających z odwagą wsparcia środowisku opozycji. Symbolicznym końcem stanu wojennego było uwolnienie z internowania Lecha Wałęsy.

Przypadająca 33 rocznica wspomnianego wydarzenia skłania do zadumy i refleksji o trudnych i bolesnych wydarzeniach tamtych lat. Czcząc pamięć poległych i poszkodowanych uczniowie koła historycznego naszej szkoły przygotowali pod kierunkiem opiekuna okolicznościową wystawę ustawioną na górnym korytarzu. Dodatkowo w tygodniu poprzedzającym 13 grudnia na lekcjach historii w klasach IV- VI nauczyciel przeprowadził pogadanki na wspomniany temat oraz poświęcił temu zdarzeniu jedną z godzin zajęć koła. Uczniowie ,żywo reagowali na opisy dotyczące życia codziennego w tymże okresie wykazując się przy tym dość obszerną wiedzą „na temat” wyniesioną z domów rodzinnych.                 

 

Na podst. A. Czubiński „Historia Polski XX wieku” oraz własnych wspomnień                                                                                                   opr. opiekun  koła historycznego                                                                                               Arkadiusz Parzych.

 

powrót                   strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz