112

Z okazji Międzynarodowego Dnia Numeru Alarmowego 112 ……w dniu 11 lutego uczniowie klas IV - VI spotkali się z przedstawicielem straży pożarnej i policji.112 -jest to jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy. Jak poinformowali nas funkcjonariusze  wybranie numeru 112 z telefonu spowoduje połączenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR). Operator  może, w miarę potrzeby, przełączyć połączenie do jednostki Państwowej Straży PożarnejPolicji lub Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W momencie, gdy dzwonimy pod numer 112, należy pamiętać, aby  się przedstawić, poinformować o celu dzwonienia oraz podać miejsce lub adres zajścia, ewentualnie charakterystyczne elementy ułatwiające odnalezienie poszkodowanych.

Nie można dzwonić bez potrzeby, ponieważ nieuzasadnione wezwanie spowoduje ukaranie dzwoniącego wg odpowiednich sankcji prawnych.

powrót                                         strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz