Zajęcia w terenie

„ Las to dom pełen magii i czarów,
każde piętro ma swe tajemnice,
z mchu i traw czarodziejskie dywany
i z pajęczyn na świat okiennice” …
 
Zajęcia terenowe w pobliskim lesie
 
Z okazji I Dnia Wiosny klasa
IV b z wychowawcą wybrała się na zajęcia terenowe połączone z ogniskiem. Taka forma edukacji przyrodniczej sprzyja zdobywaniu i pogłębianiu wiadomości i umiejętności, które pozwalają na realizację celów edukacyjnych z przyrody. Zajęcia tezostały przeprowadzone 23 marca 2015 r. na terenie Leśnictwa Orło (Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka), gdzie uczniowie pod kierunkiem leśniczego p. Arkadiusza Rosińskiego oraz nauczyciela przyrody p. Justyny Brzostek wykonywali ćwiczenia praktyczne. W głównej mierze była to praca z mapą i kompasem, marsz na orientację, określanie czystości środowiska, rozpoznawanie głównych gatunków drzew, obserwacja barw przyrody oraz poszukiwanie pierwszych symptomów wiosny. Leśniczy opowiadał uczniom o pracy w lesie, roślinach i zwierzętach. Nie zabrakło również elementów rywalizacji i konkurencji podczas zabawy w podchody z użyciem mapy. Uczniowie nie szczędzili energii i z entuzjazmem biegali po lesie w celu wykonania powierzonych im zadań. Wśród wspaniałej zabawy, dzieci mogły nie tylko zdobywać wiedzę ekologiczną, ale także podziwiać uroki budzącej się do życia przyrody. Wykazali oni duże zainteresowanie i zaangażowanie w tak zorganizowanych zajęciach dydaktycznych, chętnie i starannie wypełniali swoje zadania.
Celem tych zajęć było uaktywnienie uczniów oraz zachęcenie ich do samodzielnego poznawania środowiska przyrodniczego. Realizując przydzieloną im misję, uczniowie doskonalili umiejętność wspólnej pracy, komunikacji w grupie, formułowali wnioski. Poprzez działanie poznawali środowisko przyrodnicze oraz wpływ człowieka na jego kształt.
Zajęcia w terenie to dla uczniów niezwykle atrakcyjna forma aktywności, bogate źródło informacji o otaczającym ich świecie a także niezbędny element w nauczaniu przyrody. Kontaktu
z żywą przyrodą nie zastąpią fotografie czy filmy. Obserwacja, doświadczenia, ćwiczenia są podstawą zdobywania wiedzy o środowisku przyrodniczym. Wycieczka przyrodnicza stwarza niepowtarzalne sytuacje obcowania z przyrodą - umożliwia uczniom rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych, daje możliwość pełniejszego poznawania otaczającej rzeczywistości poprzez przeżywanie i doświadczanie.
Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała zajęciom w terenie a wspólne doświadczenia zaowocowały również lepszą integracją zespołu klasowego. Wszyscy bardzo dobrze się bawili i weseli wrócili do domów. Myślę, że uczniowie z wielką przyjemnością wezmą udział w następnym bliskim spotkaniu z przyrodą.
                                                                  p. Justyna Brzostek
                                                                    nauczyciel przyrody

 

powrót                                      strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz