"Wyklęci"

Obchody na terenie miasta.

W szkole konkurs o Witoldzie Pileckim.

 

Wyniki II Szkolnego Konkursu Wiedzy o Witoldzie Pileckim:

 
I - Mikołaj Rowicki   kl  V d 
II- Szymon Zaboroś  kl VIb
III - Gabriela Kulesza  kl V c 
 Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej
Wyciąg z Protokołu II Szkolnego Konkursu Wiedzy o Witoldzie Pileckim.
1.Konkurs organizowany był pod patronatem  
Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 3 – pani Teresy Wilczyńskiej.
2. Konkurs odbył się 16.03.2015 r.
3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja złożona z nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 im Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej : pani   Doroty Lipki   i   pana Arkadiusza Parzycha.
4.W dwunastoosobowym  gronie uczestników reprezentowane były klasy :                          
  - piąte – 3 uczniów
-  szóste -9 uczniów.
5.  Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła 38,  czas przeznaczony na uzupełnienie testów wynosił 60 minut  od  momentu rozdania prac.
6.Komisja konkursowa nie stwierdziła uchybień w przebiegu konkursu, a następnie dokonano sprawdzenia prac konkursowych.
 
                                                                                                                   p. Arkadiusz Parzych
 
powrót                         strona główna

 

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz