Dzień Ziemi

29 kwietnia w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi 2015. Tegoroczne hasło przewodnie to: „Z energią zmieńmy źródła”. Święto to znane jest na świecie od 1970 roku a głównym jego zadaniem jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią oraz szeroko pojęta edukacja
w zakresie ochrony środowiska. Jest to doskonała okazja do przedstawienia szerszej liczbie odbiorców zagrożeń jakie dotykają naszą planetę.

Z racji tego święta w szkole odbył się uroczysty apel z udziałem zaproszonego leśnika p. Olgierda Jabłońskiego - przedstawiciela Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka. Na tle dekoracji przedstawiającej środowisko leśne, uczniowie klas IVb    i Vd pod kierunkiem pani Justyny Brzostek zaprezentowali inscenizację przedstawiającą problem zaśmiecania lasu. Przybliżyli tym samym tematykę ekologiczną związaną z ważną rolą ochrony środowiska. Uroczystość uświetniał chór szkolny „Fantazja” pod kierunkiem p. Jolanty Swaczyny

Cykl wydarzeń związanych z Dniem Ziemi zapoczątkowały konkursy przyrodnicze (plastyczny oraz test ekologiczny) przeprowadzone      w kwietniu przez p. Teresę Konarzewską. Wzięło w nich udział 42 uczniów z klas IV-VI. Podczas uroczystego apelu można było podziwiać wystawę tych pięknych dzieł plastycznych wykonanych przez uczniów różnymi technikami.

Na zakończenie uroczystości nagrodzono zwycięzców oraz wszystkich uczestników szkolnych konkursów przeprowadzonych      w ramach obchodów Dnia Ziemi. Nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka oraz Firmę Krüger Polska Sp. z o.o. wręczył p. Olgierd Jabłoński.  

Konkurs plastyczny „Z ekologią żyję w zgodzie – pomagam przyrodzie”
I miejsce –      Amelia Strzeszewska kl. Vc
II miejsce –     Wojciech Gajewski kl. VI d
Szymon Ugniewski kl. V c
III miejsce –   Martyna Dębkowska kl. V d
 
Wyróżnienia:
Ida Rogozińska kl. IV b
Ramona Wyszomierska kl. IV b
Oliwia Bauer kl. V c
 
Konkurs wiedzy ekologicznej
I miejsce –      Adrianna Kubat kl. V d
                        Amelia Pietkiewicz kl. IV b
II miejsce –    Mikołaj Rowicki kl. Vd
Łucja Wójcik kl. IV b
III miejsce –   Anna Rutkowska kl. Vb
IV miejsce –   Dominika Grędzińska kl. Va
V miejsce –    Karolina Zglejszewska kl. Vb

 

VI miejsce –   Szymon Ugniewski kl. Vc

Serdeczne podziękowania dla Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka za dotychczasową współpracę, ufundowanie nagród oraz wkład w edukację młodego pokolenia i pomoc  w rozwijaniu     u dzieci zainteresowań przyrodniczych.
Proces kształtowania postaw proekologicznych jest procesem ciągłym, a zauważalne efekty oddziaływań przynoszą oczekiwane rezultaty i motywację do dalszego działania.

Pamiętajmy, że Ziemia jest naszym domem, musimy o nią dbać.

 

                                                                   p. Justyna Brzostek

powrót                              strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz