Narodowe Święto Niepodległości - apel klas IV - VI

Narodowe Święto Niepodległości - apel w szkole podstawowej dla uczniów klas IV - VI

Uczniowie pod kierunkiem p. Waldemara Pałysa przygotowali akademię, podczas której można było odczuć pełną radości atmosferę z 1918 r. Polacy okupili odzyskanie niepodległości ogromną ilością ofiar, których krew przelewana była przez ponad 123 lata zaborów.
My Polacy z 2015 roku wołamy: STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!
Podniosłym tekstom towarzyszyły słowa piosenek wykonywanych przez chór Fantazja pod kierunkiem p. Jolanty Swaczyny.

 

Całości programu dopełniła wystawka przygotowana przez p. Małgorzatę Skwarek.
                                                                                                                           p. Ewa Puścian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót                                        strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz