Konkurs RR

REGULAMIN KONKURSU „WPŁACAJ I KORZYSTAJ”

1.    Konkurs trwa do 31 stycznia 2017 r.

2. Uczestnictwo klas jest nieobowiązkowe.

3. Z udziału w konkursie wyłączone są klasy I z uwagi na to, iż wpłaty dokonane przez te klasy na Radę Rodziców w obecnym roku szkolnym wracają do dzieci w postaci zakupionych krawatów i dyplomów z okazji ślubowania pierwszoklasistów, oraz dyplomów z okazji zakończenia roku szkolnego.

4. Konkurs polega na premiowaniu klas, których wpłaty na Radę Rodziców wynoszą minimum 80% wpłat składek w klasie, wysokość składki na rok 2016/2017 to 30,00 zł od rodziny.

a. Wpłata 80% składek na Radę powoduje zwrot klasie 20% wpłaconych pieniędzy (przykład: klasa liczy 25 osób, wpłaciło 80% czyli 20 osób po proponowane 30 zł co daje 600 zł. Premia wypłacona klasie wynosi 20% czyli 120 zł.);

b. Wpłata 90% składek na Radę powoduje zwrot klasie 25% wpłaconych pieniędzy (przykład: klasa liczy 25 osób, wpłaciło 90% czyli 22 osoby po proponowane 30 zł co daje 660 zł. Premia wypłacona klasie wynosi 25% czyli 165 zł.);

c. Wpłata 100% składek na Radę powoduje zwrot klasie 30% wpłaconych pieniędzy (przykład: klasa liczy 25 osób, wpłaciło 100% czyli 25 osób po proponowane 30 zł co daje 750 zł. Premia wypłacona klasie wynosi 30% czyli 225 zł.).

5.  W przypadku rodziców posiadających więcej niż jedno dziecko w naszej szkole należy zaznaczyć przy wpłacie, że dotyczy ona rodzeństwa (prosimy o podanie klas do których uczęszczają dzieci).

6.   Rada Rodziców zobowiązuje się do przekazania premii do skarbnika klasy     lub wychowawcy najpóźniej do dnia 31 marca 2017 r.

7.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 28 lutego 2017 r.

8.    Wpłaty dokonane po 31 stycznia 2017 r. zasilają konto Rady Rodziców, ale nie biorą udziału w konkursie.

9.   Wypłacona premia może być wydatkowana przez klasę na dowolny cel.

10.Regulamin został zatwierdzony uchwałą podjętą podczas zebrania Rady Rodziców.

11.Regulamin jest dostępny na stronie internetowej w zakładce Rada Rodziców, oraz jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.  

 

powrót                          strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz