Ogólnopolski konkurs historyczny "Klio"

Sukces  uczniów Zespołu Szkół Nr 3!

W całej ogólnopolskiej edycji wzięło udział 5739 uczniów – a nasza „szóstka uczniów” zajęła następujące miejsca:

Za test można było zdobyć 50 punktów

Mikołaj Rowicki           kl VI d  44 – miejsce 7 w kraju i najlepszy wynik szkolny,

Franciszek Lech           kl VI b – 40 pkt – msc 11 w kraju ,

Szymon Ugniewski        kl VI c – 39 pkt – msc 12 w kraju,

Błażej  Borowy              kl VI b – 37 pkt – msc 14 w kraju,

Sebastian Pieńkowski   kl V d  – 28 pkt – msc 23 w kraju,

Dominika Grędzińska    kl VIa – 18 pkt –  msc 33 w kraju. 

Wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostali dyplomami , które w porozumieniu    z Dyrekcją Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej zostaną wręczone w późniejszym terminie.

Serdecznie Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Odrobina historii z historii "Klio"

Tradycją naszej szkoły stało się  uczestniczenie w konkursach przedmiotowych , w tym także historycznych . Są to oprócz konkursów wewnętrznych,  pierwsi w Ostrowi Mazowieckiej, trzeci raz będziemy rozgrywać konkurs Wiedzy o Witoldzie Pileckim (informacje o poprzednich edycjach na naszej stronie internetowej) wymyślony przez opiekuna koła historycznego  p. Arkadiusza Parzycha i przeprowadzany we współpracy i przy merytorycznej i stylistycznej pomocy  p. Doroty Lipki –pedagoga i pasjonatki pięknego języka ojczystego i historii ojczystej.

Pomysłem  p. Doroty  było kilka lat temu zgłoszenie i przygotowanie  uczniów SP nr 3 do Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Klio”. Odniesione w wielotysięcznym przedsięwzięciu sukcesy ( patrz zapisy na szkolnej stronie) spowodowały starty naszych uczniów w kolejnych edycjach tegoż konkursu  potwierdzone równie pozytywnymi wynikami  uczniów przygotowywanych w kolejnych latach przez opiekuna koła historycznego p. Arkadiusza Parzycha.(patrz strona naszej szkoły).

 

W 2015 roku pomysłodawca konkursu -Centrum Edukacji Historycznej „Klio ’’  z Wałbrzycha  ogłosiło na jesieni nową I edycję ogólnopolskiego konkursu pod hasłem Wielcy Polacy – Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki , Tadeusz Kościuszko, Jan Paweł II”. Zachęceni i przygotowywani przez opiekuna koła historycznego uczniowie klas piątych i szóstych w liczbie 25 wzięli udział w konkursie ( z czego 2 w kategorii praca fotograficzna, 6 w kategorii test ,a pozostali w kategorii praca plastyczna). 24 listopada 2015r komisja konkursowa w składzie : opiekun koła historycznego p. Arkadiusz Parzych- przewodniczący  i  p. Dorota Lipka –zastępca przeprowadziła godzinny egzamin sześciorga  uczniów klas piątych i szóstych Naszej Szkoły zgłoszonych w kategorii „test”. Następnie wspomniane arkusze egzaminacyjne zostały wysłane pocztą do organizatora –C.E.H KLIO w Wałbrzychu. W pierwszych dniach stycznia otrzymaliśmy wyniki . Cieszy fakt, że uczniowie tak chętnie i licznie biorą udział w konkursach..

                                                                                                                    p. Arkadiusz Parzych 

powrót                         strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz