Regulamin - konkurs o Pileckim

Zespół Szkół Publicznych nr 3 im Janusza Korczaka

w Ostrowi Mazowieckiej

III Szkolny Konkurs Wiedzy o płk Witoldzie Pileckim.

Cele konkursu:


1.    

poznanie sylwetki i czynów płk Witolda Pileckiego,


2.    

rozbudzanie zainteresowania historią współczesną Polski wśród uczestników konkursu, kształtowanie postaw patriotycznych, a także zainspirowanie do pracy twórczej i rozwijania własnej kreatywności.

 


3.    

uwrażliwienie uczniów  na związki rodzinne Pileckich z Ostrowią Mazowiecką.

 

Warunki udziału w konkursie:

 


1.    

konkurs składa się z jednego etapu przeprowadzonego w tym samym terminie w Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum Publicznym nr 3.,


2.    

za organizację konkursu odpowiada komisja w składzie : Arkadiusz Parzych -Szkoła Podstawowa nr 3  , Daniel Święcicki  -Gimnazjum Publiczne nr 3 powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 – Panią Elżbietę Stefanię Mariańską;


3.    

w celu sprawnego przeprowadzenia egzaminu konkursowego komisja zostanie powiększona o kolejne osoby -pracowników ZSP nr 3; osoby te zostaną wymienione w protokole konkursowym;


4.    

oba etapy ( szkoła podstawowa i gimnazjum)będą miały formę testu  sprawdzającego wiedzę z zakresu historii Polski 1939-1945 z uwzględnieniem życia i działalności płk Witolda Pileckiego;


5.    

zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów ;


6.    

w przypadku jednakowej liczby punktów komisja przeprowadzi II rozstrzygający etap składający się z pytań dodatkowych przygotowanych uprzednio na piśmie;


7.    

zwycięzcy konkursu w kategoriach szkoły podstawowej i gimnazjum spotkają się z komisją konkursową w celu przeprowadzenia ustnego egzaminu dotyczącego wiedzy o płk Pileckim; wygrywający  otrzyma dyplom i tytuł „Mistrza wiedzy historycznej ZSP nr 3 w kategorii „Płk Witold Pilecki:


8.    

decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom;


9.    

zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 25 lutego 2016 r do wychowawców klas lub bezpośrednio do organizatorów : Arkadiusza Parzycha (szkoła podstawowa) i Daniela Święcickiego (gimnazjum)

 


10.                      

dyplomy zostaną wręczone laureatom na kolejnych apelach w obu szkołach tworzących 

 

Nagrody:

 

Jury konkursu przyzna zwycięzcom i laureatom miejsc drugich i trzecich dyplomy

 

Terminy:

1.     I etap konkursu – 17 marca 2016 r
2.     finał konkursu – test na „Supermistrza Wiedzy Historycznej  ZSP nr 3 w kategorii „płk Witold Pilecki ’’ – tego samego dnia bądź w terminie uzgodnionym przez organizatorów.

 

 

powrót                                  strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz