Sprawozdanie z SU

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 3

za rok szkolny 2015/2016

       Samorząd Uczniowski rozpoczął działalność we wrześniu 2015 roku. W tym też miesiącu  odbyły się wybory na opiekunów Samorządu i do Rady Samorządu Uczniowskiego. Na opiekunów SU wybrano pana Artura Zadrogę i pana Marcina Kruka.

Wyniki wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego przedstawiały się następująco:

Kubat Adrianna (VId) – przewodnicząca

Chrobot Martyna (Va) - z- ca 

Gołąbek Joanna (VIb)

Podbielska Katarzyna (Vc)

Różański Kacper (IVa)

       Podczas zebrania ustalono harmonogram pracy SU na rok szkolny 2015/2016. Samorząd Uczniowski klas IV-VI prowadził swoją działalność w oparciu o plan pracy, a jego działalność widoczna była na wszystkich płaszczyznach życia szkoły. Na gazetce SU umieszczano informacje o konkursach i prowadzonych akcjach. Gazetka szkolna była systematycznie aktualizowana, na stronie internetowej na bieżąco umieszczano informacje o wydarzeniach z życia Szkoły inicjowane przez SU.                                                                                  

W  roku szkolnym 2015/2016 Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zrealizował następujące zadania:

- wybory opiekuna oraz składu Rady Samorządu Uczniowskiego,

- rozpoczęcie działalności Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami

oraz poszczególnych samorządów klasowych,

- opracowanie i zatwierdzenie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego,

- przygotowanie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego oraz ciągła aktualizacja ogłoszeń o bieżących sprawach przez cały rok szkolny,

- udział i pomoc w zorganizowaniu obchodów „Dnia Edukacji Narodowej”,

- wykonanie i wręczenie kartek z życzeniami od Samorządu Uczniowskiego z okazji „Dnia Edukacji Narodowej” nauczycielom i pracownikom szkoły,

- udział w ślubowaniu klas czwartych

- udział i pomoc w organizacji apelu z okazji „Narodowego Święta Niepodległości”

-organizacja wróżb i dyskoteki z okazji Andrzejek

- przeprowadzenie szkolnych Mikołajek

- wykonanie ozdób i kart świątecznych dla pracowników i nauczycieli szkoły

- zorganizowanie dyskoteki karnawałowej dla klas IV-VI

- kierowanie akcją Dokarmianie Ptaków

- zorganizowanie poczty walentynkowej,

-Dzień Smerfa

- wykonanie kart z życzeniami z okazji Dnia Kobiet

-obchody Świąt Wielkanocnych

-poprowadzenie i organizacja apelu, zabaw i konkursów z okazji Pierwszego Dnia Wiosny

- Konkurs Szkolnych Talentów

-dzień w piżamie

-organizacja Szkolnej Strefy Kibica

Poza tymi wymienionymi zadaniami samorząd Uczniowski brał czynny udział w organizowanych uroczystościach szkolnych i miejskich.                                                                                                                              

W pracach samorządu brały chętnie udział nie tylko dzieci z Rady Samorządu ale również inni uczniowie. Samorząd swoimi działaniami dążył do tego aby w szkole było kolorowo, ciekawie i przyjemnie. Mobilizował też innych uczniów do pracy na rzecz całej społeczności uczniowskiej.

 

Sprawozdanie sporządził: Marcin Kruk 

powrót                    strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz