„z archiwum ostrowskiej bezpieki”

 Muzeum w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do współpracy przy identyfikacji zdjęć

„z archiwum ostrowskiej bezpieki”

Powiat Ostrów Mazowiecka stał się dla komunistycznego resortu bezpieczeństwa prawdziwym poligonem do testowania różnego rodzaju działań operacyjnych – w tym przede wszystkim obław, których tylko w ciągu pierwszych 5-6 lat było ponad 600. W ich trakcie UB udało się rozbić praktycznie wszystkie miejscowe struktury i oddziały podziemia. Aresztowano z powodów politycznych 1527 osób.

W dokumencie z września 1951 r. szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrowi Mazowieckiej otwarcie przyznawał, iż do amnestii 1947 r. żaden z jego poprzedników nie „bawił się” w liczenie tak ofiar bezpowrotnych, jak i aresztowanych: „[…] do czasu amnestii szereg osób zostało zabitych, część aresztowano i skazano do więzienia, lecz w jakiej ilości, nie można cyfrowo wykazać, gdyż do 1947 r. nie były prowadzone takowe spisy”. Po owych ludziach, ofiarach komunistycznych represji, pozostały zdjęcia, setki zdjęć.

ZOBACZ JE NA:
http://www.ostrowmaz.pl/pl/ - Muzeum w Ostrowi Mazowieckiej: zapraszamy do identyfikacji zdjęć

Jeśli znasz te zdjęcia lub poznajesz osoby na zdjęciach skontaktuj się z

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich
tel. 29 679 54 66
e-mail: muzeum@ostrowmaz.pl

 

powrót                    strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz