Kronika Szkoły

Kronika Szkoły

Po wielu kłopotach związanych z przeprowadzką do nowej szkoły nareszcie u siebie.

 19.01.1980 

Naukę w nowej szkole rozpoczęło 625 uczniów. Szkoła otrzymała imię wielkiego przyjaciela dzieci Janusza Korczaka. Jest to pierwsza w Ostrowi Mazowieckiej szkoła o zreformowanym systemie nauczania. Okres nauki jednego rocznika trwał będzie 10 lat. Pedagodzy i młodzież są pełni zapału do pracy nowym systemem. Chcemy zostać wzorową szkołą na naszym terenie.

"Do roboty ująć młoty kuc ojczyzny gmach wszak spełnione to co śnione w ukochanych snach"

Pierwszą wielką uroczystością dla pedagogów oraz młodzieży była choinka noworoczna, która odbyła się 16 lutego 1980 roku.

Wspaniała zabawa była niezwykle udana, dzięki zorganizowaniu dla młodzieży różnego rodzaju konkursów i quizów.

08.03.1980 - Dzień Kobiet

W tym tak uroczystym dniu wielką radość wszystkim paniom w szkole, a także i tym najmłodszym sprawili mężczyźni, wystawiając piękną akademię na ich cześć.

Uroczystość zainaugurował najpierwszy z panów dyr. Brunon Czech składając paniom wiązankę pięknych życzeń. Najmłodsi panowie uczcili wszystkie kobiety deklamując wiersze A. Mickiewicza, J. Słowackiego i innych poetów oraz wręczając kwiaty.

Brawo panowie!

"Najpiękniejsza jako anioł z raju. Najpiękniejsza nad wszystkie dziewica. Wzrok jej luby jako słońce w maju. Odstrzelone od urodnych wód lica"

01.05.1980

Międzynarodowe święto pracy zainaugurował, nowo powstały chor szkolnych pod kierownictwem nauczycielki wychowania muzycznego pani Marianny Zalewskiej, odśpiewaniem hymnu państwowego.Młodzież z Koła ?żywego słowa" przygotowała montaż wierszy 1 majowych. Szczególną zasługę w przygotowaniu tego montażu położyła prowadząca pani mgr Teresa Jasionowska.Święto pracy w nowej szkole zakończono odśpiewaniem Międzynarodówki. Następnie młodzież wzięła udział w manifestacji na ulicach miasta, zaznaczając swoją 100% obecnością patriotyczną postawę.

07.06.1980

Jutro wakacje.

 Ale dzisiaj pożegnanie ze szkołą na dwa miesiące. Zakończenie roku szkolnego odbyło się w uroczystej gali, którą uświetnili swoją obecnością kurator Mieczysław Boguszewski i wojewoda Kazimierz Błaszczak. Na uroczystości przybyły delegacje ze wszystkich szkół gminnych naszego terenu. Młodzież wspólnie pożegnała szkołę , podziękowała nauczycielom za ich trud wychowawczy i ........................................................... .  

Do widzenia szkoło na dwa miesiące.

Bilans roczny

Promocję w roku szkolnym 1979/1980 otrzymało 625 uczniów czyli 100%.

Naszymi osiągnięciami są:

  1. Wyposażenie klasopracowni nauczania początkowego, wychowania muzycznego i zajęć praktyczno - technicznych w pomoce naukowe.
  2. Wyposażenie biblioteki szkolnej w 1926 książek z literatury
  3. Uporządkowanie trawników przed szkołą w czynie społecznym przez nauczycieli
  4. Wielki wkład uczniów oraz ich rodziców w prace przy sprzątaniu oraz porządkowaniu szkoły

Ostrów Maz dnia 07.06.1980r.

 20.08.1980

 W tym dniu po raz pierwszy zadźwięczał dzwonek w nowym roku szkolnym.

01.09.1980

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Na uroczystość te przybyli: przedstawiciel Komitetu Wojewódzkiego tow. Edward Podleś oraz Sekretarz Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej tow. Ślepowroński.

W tym dniu klasy pierwsze : Ia i I d złożyły ślubowanie.

14.10.1980

Dzień Nauczyciela

W tym dniu dzieci dziękowały swym nauczycielom i wychowawcom za ich trud i pracę.

10.01.1981

Choinka zielona
pachnąca ja las
mu Ciebie lubimy
a Ty lubisz nas

10 stycznia odbył się w naszej szkole bal noworoczny.

08.03.1981

Z okazji MDK odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia, na którą przybyli: Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego Ob. Chrobot i przedstawiciel Zakładu Opiekuńczego Ob. Sówka. Na tę uroczystość program przygotowała kl VIIa.

01.04.1981

Inauguracja Miesiąca Pamięci Narodowej

Kwiecień jest Miesiącem Pamięci Narodowej. W naszej szkole odbyła się wojewódzka inauguracja Miesiąca Pamięci Narodowej. Na tę uroczystość Przybyli przedstawiciele Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, członkowie ZBOWiD, Związku Inwalidów Wojennych oraz kombatanci II Wojny Światowej, by razem z nami mogli uczcić pamiętne lata wojny. Uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny. Kambatanci opowiadali o walkach stoczonych w czasie wojny. Wszystkich to bardzo interesowało, gdyż nie często zdarzją się nam takie spotkania. Nasza szkoła udostępniła wszystkim uczniom zwiedzanie Izby Pamięci Narodowej, poświęconej głównie Januszowi Korczakowi, który także brał udział w tej ciężkiej wojnie. Miesiąc Pamięci Narodowej w naszej szkole obchodzony był bardzo uroczyście. Wszyscy pamiętają i pamiętać będą o żołnierzu polskim, który przelał swą krew za Ojczyznę. Nazajutrz w Trybunie Mazowieckiej ukazał się artykuł pt "Inauguracja Miesiąca Pamięci Narodowej".

10.06.1981

Zakończył się pracowity rok szkolny 1980/1981. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia z udziałem pedagogów oraz wszystkich uczniów naszej szkoły. Zastępca dyrektora szkoły mgr H. Kur wręczyła wzorowym uczniom dyplomy i książki. Uczniowie kl VIII ślubowali na sztandar szkoły. Zostali uroczyście pożegnani symbolicznymi bukiecikami stokrotek. Na zakończenie odbył się krótki program artystyczny. Dzień ten upłynął w radosnym nastroju. Przed nami zasłużony odpoczynek.

Już wakacje!

01.09.1891

Zadźwięczał pierwszy dzwonek, który oznajmił nam rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Dyrektor ZSG mgr. B. Święcicki w swym wystąpieniu podkreślił rolę i znaczenie nauki w życiu każdego człowieka i społeczeństwa. Następnie wysłuchaliśmy przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania. Zastępca dyr. mgr H. Kur odczytała opiekunów każdej kalsy i rozeszliśmy się na krótkie spotkanie z wychowawcami. Przyjemnie było znów wrócić w szkolne mury z nowym zapałem sił do pracy. Wypoczęci i zdrowi chętnie zabieramy się do nauki, która oby okazała się owocna.

14.10.1982

Z okazji Dnia Nauczyciela odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia, na którą przybyli zaproszeni goście: Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego pan Chrobot i Dyrektor Zakładu Opiekuńczego pan Skarpetowski. Akademia była bardzo ładna. Wzięły w niej udział klasy starsze i chór szkolny.

23.01.1982

Choinka noworoczna w naszej szkole.

08.03.1982

Dzień Kobiet w naszej szkole obchodzono bardzo uroczyście. Odbyła się akademia w której wzięły udział klasy starsze, dzieci ze szkoły nr 5 i dzieci uczęszczające do świetlicy. Dzieci ze świetlicy bardzo ładnie tańczyły krakowiaka.

01.05.1982

Nasza szkoła wzięła udział w pochodzie pierwszomajowym.

30.06.1982

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 1981/1982

30 czerwca 1982 roku dobiegł końca rok szkolny 1981.82. Wszystkie klasy w tym dniu zgromadziły się o godzinie 9:00 w sali gimnastycznej. W uroczystości wzięli udział Naczelnik Gminy Bogumił Brzózka i Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ostrołęce mgr Witold Mosakowski. Na uwagę zasługuje chór szkolny prowadzony przez Zastępcę Dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej mgr T. Mariańskiego. Dzieci w tym dniu opuściły mury szkolne w radosnym nastroju.

01.09.1982

W tym dniu dzwonek szkolny oznajmił, że rok szkolny 1982/1983 został rozpoczęty. Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w dwóch grupach. W grupie klas I-III i klas IV-VIII. Klasy I-III przyszły do szkoły na godzinę 9:00. W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego udział wzięli: członek Miejskiego Komitetu ZBOWiD Krzyżanowski, Kierownik Rejonowego Wydziału Propagandy i Ideologii tow. Oleksiak, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania mgr s. Napiórkowski. Wszyscy goście zabierali głos i życzyli uczniom w nowym roku szkolnym samych dobrych ocen. Przedstawiciel ZBOWiD w piękny, obrazowy sposób podzielił się swoimi ciężkimi przeżyciami z II wojny światowej.

DYREKCJA ZBIORCZEJ SZKOŁY GMINNEJ

 

Dyrektor Z.SZ.GM.

Z-CA Dyrektora Z.SZ.GM

mgr. Bonawetura Święcicki

mgr. Tadeusz Mariański

Z-CA Dyrektora Z.SZ.GM

Z-CA Dyrektora Z.SZ.GM 

mgr. Henryka Kur

mgr. Jadwiga Bagińska

 GRONO PEDAGOGICZNE

 

G. Kukuć

Z. Przeździecka

D. Malec

H. Subda

H. Penksa

H. Kaczmarczyk

A. Rolek

H. Szymaniak

B. Starzak

J. Laskowska

M. Suwalska

I. Żyłowska

B. Kaczmarczyk

H. Rosłoń

S. Mroczyńska

A. Nadany

P. Skowroński

W. Pałys

T. Jasionowska

A. Wilczek

A. Dąbkowska

J. Kurpiewska

I. Malec

T. Konarzewska

K. Płoński

B. Radomaska

T. Żyłowski

E. Wandzlewicz

K. Wysocka

W. Święcicka

B. Pietrzykowska

W. Brzózka

T. Stańczuk

Z. Mirkowicz

K. Fidura

W. Replin

M. Giżycka

M. Hoffman

E. Kubat

S. Kuczyńska

G. Adamska

K. Brzózka

H. Murawska

S. Dylewski

H. Kowalska

I. Ślepowrońska

J. Skrzecz

K. Klimek

 

 

14.10.1982

Dzień Nauczyciela

Z okazji Dnia Nauczyciela odbyła się uroczysta akademia na którą przybył sekretarz Komitetu Gminnego w Ostrowi Mazowieckiej tow, E. Ślepowroński. Podczas uroczystości Dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej mgr. Bonawentura Święcicki wręczył nagrody wybitnym nauczycielom naszej szkoły: mgr. Tadeuszowi Maariańskiemu nagrodę Kuratora, mgr. Irenie Ślepowrońskiej nagrodę Kuratora, kol. Irenie Laskowskiej, kol. Stanisławie Mroczyńskiej. kol. Teresie Jasionowskiej, kol. Stanisławowi Dylewskiemu, kol. Krystynie Fidurze nagrodę Gminnego Dyrektora Szkół.

21.01.1983

Choinka noworoczna. 21 stycznia 1983r. w naszej szkole odbyła się choinka noworoczna. Na zabawie naoworocznej bawiły się dzieci w dwóch grupach. W pierwszej klasy I-III, a w drugiej klasy V-VIII.

"Choinka szumi zieloną kolendą.
Gwiazdka migoce na szybie
A na ulicach w świetle księżyca
Śnieg sypie, sypie, sypie..."

08.03.1983

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Uroczystość została przygotowana przez mężczyzn pracujących w naszej szkole. Na akademię przybył przedstawiciel Zakładu Opiekuńczego ob. Sówka.

30.06.1983

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 1982/83

Na tę uroczystość przybył Kurator mgr. Tadeusz Zaniewski. Po krótkim przemówieniu dyr. ZSG mgr. B. Święcickiego głos zabrał Kurator mgr. T. Zaniewski, który życzył dzieciom miłych i wesołych wakacji. Po części artystycznej dzieci rozeszły się do klas, gdzie wychowawcy wręczyli im świadectwa.

"Już czerwiec
otwiera lata bramy,
a tam
czeka na nas las:
w chłodnym mroku
lśnią słońca polany
i strumyk na kamykach gra.
Jeszcze tylko spakować marzenia,
kupić bilet i do pociągu wsiąść!

Szkoła na nas zaczeka!
Wrócimy do niej we wrześniu
a daleka -
z gór,
znad morza, stamtąd i stąd"

Rok szkolny 1993/1994

1 września 1983

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Na uroczystości przybył Sekretarz Komitetu Gminnego PZPR tow. Ślepowroński i naczelnik Gminy ob. B Brzózka. W czasie uroczystości wysłuchano transmisji przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania. Przemawiał te ż dyrektor szkoły mgr. B. Święcicki. Młodzież przygotowała krótką część artystyczną.

14.10.1983

Dzień Nauczyciela

Z okazji tego święta w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, na którą przybył Sekretarz Komitetu ob. Brzózka. Młodzież szkoły przygotowała część artystyczną.

W naszej szkole odbyła się tradycyjna zabawa choinkowa. Od godziny 11:00 do 14:00 bawiły się dzieci z klas młodszych, a od 14:30 do 18:00 uczniowie klas starszych. Zabawa była bardzo udana.

08.03.1994

Dzień 8 marca obchodzony był w naszej szkole bardzo uroczyście. Na akademię przybył Dyrektor Zakładu Opiekuńczego ob. Z. Skarpetowski. Byli też przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego. Część artystyczna przygotowana została przez Samorząd Uczniowski.

01.04.1984

Inauguracja Miesiąca Pamięci Narodowej
W akademi zorganizowanej z tej okazji w naszej szkole uczestniczył kombatant II wojny światowej Obywatel Marian Wiertel.

01.06.1984

Dzień Dziecka - Dzień Patrona Szkoły

W tym dniu odbyła się uroczysta akademia poświęcona patronowi szkoły Januszowi Korczakowi. Po akademii dzieci i młodzież szkoły uczestniczyły w wycieczkach i zawodach sportowych.

Konkurs Wiedzy Technicznej

Bardzo dobrze wypadliśmy w wojewódzkim finale:
Kozikowski Tomek Kl VIIIc - I miejsce
Szymański Robert Kl VIIIa - IV miejsce
Górski Jarosław KL VIIIc - VI miejsce

29.06.1984

Koniec roku szkolnego!

Zakończenie roku szkolnego odbyło się w dwóch grupach. O godzinie 9:00 do szkoły przybyli uczniowie klas IV - VIII, a o godzinie 11:00 Uczniowie klas I - III. Rozdanie świadectw przez wychowawców klas poprzedziło wręczenie nagród uczniom wyróżniającym się w nauce i pracy społecznej oraz krótka część artystyczna.

Rok szkolny 1984/1985

2 września 1984 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1984/1985 - rozpoczęło nowy okres w historii naszej szkoły. Od tego roku szkolnego nasza szkoła przestaje byś szkołą zbiorczą.

Szkoła Podstawowa nr 3
im Janusza Korczaka
w Ostrowi Mazowieckiej

to nowa nazwa naszej szkoły.

Klasy i wychowawstwa

 

IA

B. Starzak

IIIA

G. Kukuć

VA

I. Żyłowska

VIIC

W. Pałys

IB

H. Murawska

IIIB

Z. Przeździecka

VB

S. Wróbel

VIID

A. Wilczek

IC

T. Sarnowska

IIIC

H. Karczmarczyk

VC

I. Ślepowrońska

VIIIA

J. Kurpiewska

ID

Z. Piekarska

IIID

H. Subda

VD

W. Święcicka

VIIIB

B. Szwagulińska

IE

H. Szymaniak

IIIE

A. Rolek

VE

H. Rosłon

VIIIC

W. Brzózka

IIA

S. Mroczyńska

IVA

B. Kamińska

VIA

A. Nadany

VIIID

T. Stańczuk

IIB

D. Malec

IVB

I. Laskowska

VIB

K. Wysocka

 

 

IIC

E. Przastek

IVC

T. Żyłowski

VIC

T. Jasionowska

 

 

IID

G. Adamska

IVD

J. Dąbrowski

VIIA

A. Dąbkowska

 

 

IIE

A. Borys

IVE

W. Replin

VIIB

T. Konarzewska

 

 

Po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego drużyny harcerskie naszej szkoły brały udział w odsłonięciu pomnika we wszi Koziki - Majdan. Pomnik upamiętnia męczeńską śmierć mieszkańców tej wsi, którzy zginęli podczas przeprowadzonej przez hitlerowców pacyfikacji wsi.

Nauczyciele w roku szkolnym 1984/85

 

Bonawentura Święcicki

Genowefa Kukuć

Piotr Skowroński

Jadwiga Bagińska

Jadwiga Kurpiewska

Joanna Skrzecz

Henryka Kur

Regina Kurkiewicz

Barbara Starzak

Grażyna Adamska

Adam Lipski

Halina Subda

Alina Borys

Danuta Malec

Witold Sutkowski

Krystyna Brzózka

Stanisława Mroczyńska

Teresa Stańczuk

Wanda Brzózka

Halina Murawska

Irena Ślepowrońska

Alicja Dąbkowska

Andrzej Nadany

Wiesława Święcicka

Jerzy Dąbrowski

Irena Laskowska

Henryka Szymaniak Bożena Szwagulińska

Stanisław Dylewski

Krzysztof Klimek

Teresa Szulborska

Krystyna Fidura

Waldemar Pałys

Barbara Radomska

Teresa Jasionowska

Zofia Piekarska

Wanda Replin

Andrzej Kacpura

Barbara Pietrzykowska

Alicja Wilczek

Helena Kaczmarczyk

Kazimierz Płoński

Stanisław Wróbel

Barbara Kamińska

Tadeusz Pędzich

Krystyna Wysocka

Teresa Konarzewska

Polak

Bożena Wójcik

Zofia Kordyszewska

Ewa Przastek

Małgorzata Zając

Halina Kowalska

Zofia Przeździecka

Irena Żyłowska

Janusz Krajewski

Alicja Rolek

Tadeusz Żyłowski

Czesława Kuczyńska

Halina Rosłon

 

Marek Kuczyński

Teresa Sarnowska

 

11.10.1984

Z okazji święta Ludowego Wojska Polskiego odbył się uroczysty apel i spotkanie z oficerem Ludowego Wojska Polskiego.

12.10.1984

Uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Część artystyczna - pod kierownictwem Samorządu Uczniowskiego. Z rąk dyrektora szkoły nagrody otrzymują: Genowefa Kukuć, Zofia Przeździecka, Andrzej Nadany, Wanda Replin, Irena Żyłowska, Stanisław Dylewski.

26.01.1985

Choinka noworoczna.

08.03.1985

Dzień kobiet. Tradycyjna akademia z programem przygotowanym i pięknie prowadzonym przez naszych panów: Waldemara Pałysa i Piotra Skowrońskiego.

16-17.03.1985

V Ostrowska Olimpiada Dzieci i Młodzieży. W dniach 16 i 17 marca 1985 r odbyło się współzawodnictwo sportowe przedszkoli i oddziałów przedszkolnych miasta Ostró Mazowiecka, w ramach V Ostrowskiej Olimpiady Dzieci i Młodzieży. Oddział przedszkolny przy naszej szkole zajął w tym współzawodnictwie I miejsce. Jako nagrodę otrzymaliśmy puchar i dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla oddziału.

1988/1989

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz