o bibliotece

Biblioteka szkolna jest miejscem, w którym uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mogą wypożyczać książki, czytać czasopisma, wyszukiwać informacje w encyklopedii czy słowniku.
Biblioteka gromadzi zbiory w postaci: książek, czasopism, filmów VHS i DVD, kaset magnetofonowych. Wspieramy naszych uczniów w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań, pomagamy w rozwoju intelektualnym. Księgozbiór liczy obecnie 13 141 woluminów.
Katalog książek opracowywany jest w programie MOL, a w przyszłości planujemy skomputeryzować proces wypożyczania książek w naszej bibliotece, co pozwoli usprawnić naszą pracę.
W 2007 roku dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Centrum składa się z czterech stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. Uczniowie mogą korzystać również z urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, fax).
ICIM służy przede wszystkim do celów edukacyjnych, dlatego zostało wyposażone w odpowiedni zestaw programów: słowniki, atlas świata PWN, multimedialne encyklopedie).
ICIM czynne jest w godzinach:
Poniedziałek                8.55-15.00
Wtorek                         8.00-14.00
Środa                           8.00-15.00
Czwartek                      8.55-16.00
Piątek                           8.00-14.00
Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
Z ICIM nieodpłatnie korzystają uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki
Z internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych
Bez zgody opiekuna ICIM nie wolno zmieniać stanowiska komputerowego ani sposobu logowania na konto
Stanowisko komputerowe przeznaczone jest dla max 2 osób
Z gier online można korzystać tylko za zgodą opiekuna ICIM i pod warunkiem że są to gry edukacyjne
Przy korzystaniu z komputera obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i płynów
Zabrania się instalowania komunikatorów internetowych, wysyłania sms, przeglądania, zapisywania treści sprzecznych z polskim prawem

    powrót                                               strona główna                                             p.Małgorzata Skwarek

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz