sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej
w roku szkolnego 2007/2008
 
             Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego – Grażyna Zalewska i Ewa Puścian –zorganizowali 3 października 2007 roku wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W skład Rady weszli następujący uczniowie:
Ewa Fabiańska ( klasa VIa),Klaudia Wróbel ( Vc), Aleksandra Kobryń ( Vd), Damian Orłowski ( Vb), Konrad Wilczyński ( IVc).
   Rada Samorządu Uczniowskiego przy pomocy opiekunów podjęła się następujących przedsięwzięć:
 
1.Zorganizowanie dyskoteki na rozpoczęcie roku szkolnego(październik), zabawy andrzejkowej oraz dyskoteki ( luty -  waletynkowej i pocztę amora, maj).
2. Wzięcie udziału w ślubowaniu klas pierwszych poprzez uroczyste powitanie najmłodszych kolegów w społeczności uczniowskiej.
3.Przeprowadzenie dwóch akcji charytatywnych:
- „Góra Grosza”, której dochód w wysokości 222,38 zł został przeznaczony dla Domów Dziecka.
- wsparcie Fundacji Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „ Pomóż i Ty”. Dzięki sprzedaży kalendarzyków – cegiełek zebrano 160 zł.
4. Udział w obchodach 11 listopada oraz 3 Maja na terenie miasta. Złożenie kwiatów pod „ Dębem Wolności”
5.Zorganizowanie Dnia Wiosny. Wybór „ Najsympatyczniejszego Ucznia” i „ Najsympatyczniejszej Uczennicy” ( Joanna Bauer IVb, Miłosz Fidura VI c).
5.Kontynuowanie losowania „ Szczęśliwego numerka”.
6. Wprowadzenie „dni wolnych od pracy domowej”.
7. Redagowania gazetki szkolnej ,do współtworzenia której włączyli się również uczniowie spoza Rady. Należą do nich: Ewa Zalewska IVa, Bartosz Burczynski IVc, Magda Brysiewicz IVc, Iza Głębocka IVc, Artur Kulesza IVc, Arek Falkowski IVc, Mateusza Augustyniak IVa, Klaudia Fydrych Vb, Karolina Gocał Vb, Beata Jesionek Vb, Ola Krakówka Vb, Damian Orłowski Vb, Paulina RadwańskaVb, Adam Tyminski Vb, Ola Sosinska Vc, Ola Zalewska Vc , Karolina Długołęcka Vd, Ola Kobryń Vd.
Ukazało się  sześć numerów gazetki.
8. Złożenie życzeń bożonarodzeniowych i wielkanocnych oraz wręczenie kart świątecznych zrobionych przez uczniów na lekcjach plastyki.
9. Prowadzenie dwóch gazetek ściennych:
- przy gabinecie Pani Dyrektor J. Bagińskiej - dotycząca krajów Unii Europejskiej,
- w gablocie na korytarzu- informująca o aktualnościach z życia szkoły, prawach i obowiązkach uczniów.
 
Uczniowie wchodzący w skład Rady Samorządu Uczniowskiego chętnie współpracują z opiekunami. Są aktywni, sami inicjują niektóre działania. Powierzone im zadania wykonują z odpowiedzialnością. Godnie reprezentują społeczność uczniowską naszej szkoły.
                                              
Ostrów Maz., 16.06.2008 r.                 Opiekunowie SU:  
                                           Grażyna Zalewska , Ewa Puścian 

 

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz