sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej
w roku szkolnego 2009/2010
 
             Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego – Grażyna Zalewska i Ewa Puścian –zorganizowali 7 października 2009 roku wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.
W skład Rady weszli następujący uczniowie:
PRZEWODNICZĄCA Agnieszka Kruk (V c)
CZŁONKOWIE:
Weronika Kuczyńska(IV c), Patrycja Kruszewska (VIc), Kamil Dębek(IV a), Katarzyna Jarząbek(VI d)
   
      Rada Samorządu Uczniowskiego działa na opracowanym planie pracy i   przy pomocy opiekunów podjęła się następujących przedsięwzięć:
1.Zorganizowanie dyskoteki na rozpoczęcie roku szkolnego, zabawy andrzejkowej, choinkowej, zabawy walentynkowej
2. Wzięcie udziału w ślubowaniu klas pierwszych poprzez uroczyste powitanie najmłodszych kolegów w społeczności uczniowskiej.
3.Przeprowadzenie akcji charytatywnej:
- „Góra Grosza”, której dochód w wysokości.115 zł został przeznaczony dla Domów Dziecka.
- cegiełki – Fundacja na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych – „ Pomóż i Ty” – 130,00 zł
- sprzedaż świec wielkanocnych dla fundacji osób głuchych „Serce” – 480 zł (60 świec po8 zł)
4. Udział w obchodach
-11listopada , 3 Maja na terenie miasta. Złożenie kwiatów pod „ Dębem Wolności”,
- pochód w hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej - kwiecień
5.Zorganizowanie Dnia Wiosny.
Konkurs dla klas
Konkurs talentów
5. Apel „Prawa Dziecka”
6.Kontynuowanie losowania „ Szczęśliwego numerka”.
7. Kontynuowanie „dni wolnych od pracy domowej”.
8.Redagowania gazetki szkolnej „ To i owo, czyli szkolne ploteczki” poświęconej prawom dziecka
9. Złożenie życzeń z okazji DEN, bożonarodzeniowych i wielkanocnych oraz wręczenie kart świątecznych zrobionych przez uczniów na lekcjach plastyki.
10. Prowadzenie dwóch gazetek ściennych:
- przy gabinecie Pani Dyrektor J. Borys - „Poznaj swoje miasto” ,”Polscy Nobliści”, aktualności
- w gablocie na korytarzu- informująca o aktualnościach z życia szkoły, prawach i obowiązkach uczniów.
 
Uczniowie wchodzący w skład Rady Samorządu Uczniowskiego chętnie współpracują z opiekunami. Są aktywni, sami inicjują niektóre działania. Powierzone im zadania wykonują z odpowiedzialnością. Godnie reprezentują społeczność uczniowską naszej szkoły.
Ostrów Maz., 22.06.2010 r.                                                          
                                                         Opiekunowie SU
                                                        Grażyna Zalewska, Ewa Puścian
 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz