sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej
w roku szkolnego 2010/2011
 
             Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego – Grażyna Zalewska i Ewa Puścian –zorganizowali w października 2010 roku wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego z klas IV . Z braku chętnych wybory się nie odbyły. 
W skład Rady weszli następujący uczniowie:
PRZEWODNICZĄCA Agnieszka Kruk (VI c)
CZŁONKOWIE:
Weronika Kuczyńska(V c), Kamil Dębek(V a), Monika Turowska(VI d)
   
      Rada Samorządu Uczniowskiego działa na opracowanym planie pracy  i przy pomocy opiekunów podjęła się następujących przedsięwzięć:
1.      Zorganizowanie dyskoteki na rozpoczęcie roku szkolnego, zabawy andrzejkowej, choinkowej, zabawy walentynkowej(poczta Amora).
2.      a) Udział w uroczystościach z okazji nadania Szkole Sztandaru.
Wybrane osoby tworzyły poczet sztandarowy.
W jego skład weszli:
Adrian Krawczyk – VI c,  Katarzyna Bruszewska – VI a,  Paulina Gocał – VIb
Kamil Podbielski – VI c,  Aleksandra Szyszkowska VId,  Emilia Brzózka – VI b
b) W dniu nadania Sztandaru Szkole udanie się do Treblinki i złożenie kwiatów na symbolicznej mogile Janusza Korczaka (Weronika Kuczyńska, Kamil Dębek, Monika Turowska, pan Arkadiusz Parzych )
3.      Wzięcie udziału w ślubowaniu klas pierwszych poprzez uroczyste powitanie najmłodszych kolegów w społeczności uczniowskiej.
4.      Udział w obchodach ze Sztandarem
      -11 listopada , 3 Maja na terenie miasta. Złożenie kwiatów pod „ Dębem Wolności”
5.      Z organizowanie Dnia Wiosny.
a)     Szkolny przegląd talentów
b)     Dzień Teatru
6.      Kontynuowanie losowania „ Szczęśliwego numerka”.
7.      Kontynuowanie „dni wolnych od pracy domowej”.
8.      Ukazały się dwa numery szkolnej gazetki: ’To i owo, czyli szkolne ploteczki”
9.      Złożenie życzeń z okazji DEN, bożonarodzeniowych i wielkanocnych oraz wręczenie kart świątecznych zrobionych przez uczniów na lekcjach plastyki.
10.Prowadzenie dwóch gazetek ściennych:
a)     przy gabinecie Pani Dyrektor J. Borys
„ Z historii naszej szkoły” ,Miejsce Ostrowii w wielkiej historii”
b)     w gablocie na korytarzu
   – informująca o aktualnościach z życia szkoły, prawach  i obowiązkach uczniów
                               
Uczniowie wchodzący w skład Rady Samorządu Uczniowskiego chętnie współpracują z opiekunami. Są aktywni, sami inicjują niektóre działania. Powierzone im zadania wykonują z odpowiedzialnością. Godnie reprezentują społeczność uczniowską naszej szkoły.
                                             
                                                                                       
Ostrów Maz., 14.06.2011 r.                                                           
                                                       Opiekunowie SU
                                                                                  Grażyna Zalewska, Ewa Puścian
 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz