informacja

 strona główna

plan zajęć

Indywidualizacja procesu nauczania  i wychowania       

               

              Od grudnia 2011r. do 30 czerwca 2013 r.w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki w naszej szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia dla uczniów         klas I-III.

       Zajęcia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki udziałowi w projekcie baza szkoły została wzbogacona w pomoce dydaktyczne, które pomogą zindywidualizować
i uatrakcyjnić pracę z dziećmi.
 
Prowadzone są następujące rodzaje zajęć:
- doskonalące naukę czytania i pisania
- doskonalące umiejętności matematyczne
- logopedyczne
- socjoterapeutyczne
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
- rozwijające zdolności plastyczne
 
Obecnie na zajęcia uczęszcza 61 uczniów z klas I-III ( w tym 35 dziewczynki i 26 chłopców).

 

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz