HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Załącznik nr 2

                                                                                              do Zarządzenia Nr 5

                                                                                              Burmistrza Miasta

                                                                                              Ostrów Mazowiecka

                                                                                                          z dnia 20 stycznia 2016 r. 

 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI  W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 


Lp.

Rodzaj czynności

Termin dokonania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin dokonania czynności w postępowaniu uzupełniającym


1.


Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


 

21.03.2016 – 8.04.2016

 

29.04.2016 –

06.05.2016


2.


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy


 

14.04.2016

 

11.05.2016


3.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych


 

21.04.2016

do godz. 16.00

 

10.06.2016

do godz. 12.00


4.


Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia


 

25.04.2016

do godz. 16.00

 

15.06.2016

do godz. 16.00


5.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


28.04.2016

do godz. 16.00

24.06.2016

do godz. 16.00

 
 
powrót                                         strona główna
 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz