Pilecki - wyniki

Wyniki  III edycji Szkolnego Konkursu Wiedzy o  Witoldzie Pileckim

W dniu 17 marca 2016 r w Zespole Szkół Publicznych nr 3 im J.Korczaka przeprowadzono  III edycję Szkolnego Konkursu Wiedzy o Witoldzie Pileckim . W konkursie wzięło udział 23 uczestników  w tym 16 uczniów szkoły podstawowej  i  7 uczniów gimnazjum  ,którym rozdano jednakowe testy składające się z 27 pytań konkursowych .Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie :Arkadiusz Parzych ,Daniel Święcicki -organizatorzy ,oraz Dariusz Dąbrowski .

Decyzją Szkolnej Komisji Konkursowej do II etapu konkursu zakwalifikowano zwycięzcę kategorii „szkoła podstawowa” Błażeja Borowego (55 pkt) i Tomasza Wagnera (45pkt) zwycięzcę kategorii „gimnazjum”. Tytuł „Mistrza wiedzy historycznej ZSP nr 3 w kategorii „płk Witold Pilecki” bezwzględną większością zdobytych pkt otrzymał Błażej Borowy -uczeń klasy VI b szkoły podstawowej ,aktywny od lat uczestnik zajęć koła historycznego.

 Znaczne zainteresowanie konkursem ze strony uczniów ( 23 osoby) skłania organizatorów do kontynuacji przedsięwzięcia w kolejnych latach .Ciekawym pomysłem byłoby rozszerzenie konkursu na teren miasta ,bądź nawet powiatu ostrowskiego .Postać płk Pileckiego zasługuje na popularyzację w szerszym gronie wykraczającym poza mury ZSP nr 3. Organizacja konkursu w takim wymiarze wymaga co prawda działań interdyscyplinarnych ( udziału szerszego grona nauczycieli różnych specjalności ) ale efektem końcowym będzie uczynienie ZSP nr 3 miejskim, bądź nawet powiatowym centrum wiedzy o wspomnianej postaci.

 

                                                                          Opiekun koła historycznego 

                                                                          i pomysłodawca konkursu od

                                                                             2014 r . Arkadiusz Parzych

 
 
 
powrót                         strona główna
 

 

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz