ślubowanie klas pierwszych

27października 2012 (sobota) o godzinie 12.00  odbyła się uroczystość przyjęcia pierwszoklasistów w poczet uczniów szkoły.

Wszystkich  pierwszoklasistów, ich rodziców i przybyłych gości
                                                
powitała prowadząca uroczystość pani Alina Borys. 
                                                
Pierwszoklasistów powitali przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego.
                                                   
 
Kilka ciepłych słów skierowała do najmłodszych pani dyrektor szkoły             Teresa Wilczyńska ,
                                                   
 
przewodnicząca Rady Rodziców pani Aneta Żyłowska oraz pan Burmistrz Miasta Władysław Krzyżanowski.
 
 

Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytując wiersze oraz śpiewając piosenki 

                                                         
 
 
 

Wszyscy złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, po czym zostali pasowani na uczniów .

                                                
 

 Wychowawczynie klas I wręczyły uczniom pamiątkowe dyplomy

Ia - pani Alina Borys, Ib - pani Agata Adamowicz,  Ic - pani Małgorzata Suwalska

                                            
 
 

Z rąk pana Burmistrza każda klasa otrzymała prezent.

 
                                            Zrąk pana burmistrza

  

Pasowanie na ucznia szkoły zapewne zostanie w pamięci dzieci i ich rodziców.

 

 powrót

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz