wywiadówka

W dniu 21 listopada 2012 r. odbyło się zebranie z rodzicami uczniów, podczas którego p. dyrektor Teresa Wilczyńska przedstawiła zebranym następującą tematykę :
1.       Promocja szkoły na zewnątrz, informacje i wydarzenia zamieszczane na stronie internetowej szkoły i w lokalnej prasie.
2.       Informacje o pracy kół zainteresowań dla uczniów.
3.       Problemy wychowawcze spotykane w szkole ( niszczenie ławek, zdjęć na gazetkach szkolnych, syfonów w łazienkach, problem z wymuszaniem karteczek z piłkarzami ).
4.       Podziękowano rodzicom klas IIId i VIc za aktywne włączenie się w remont sali 27.
5.       Odczytano sprawozdanie Rady Rodziców z rozliczenia i działalności za rok szkolny 2011/2012r.
 
Pani dyrektor zaprosiła rodziców do wszelakiej współpracy i pomocy w podnoszeniu jakości pracy szkoły, a następnie rodzice przeszli na spotkania z wychowawcami
 
 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz