Regulamin konkursu ekologicznego

REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
Cele konkursu   
1.     rozbudzenie świadomości ekologicznej i podnoszenie jej
2.     uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającej przyrody
3.     utrwalenie podstawowych pojęć ekologicznych
4.     budowanie poczucia własnej wartości i przydatności dla środowiska
Organizacja konkursu
a)     konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej
b)    uczniowie mogą zgłosić chęć wzięcia udziału w konkursie wychowawcom klas do dnia 10.04 2013 r.
c)     konkurs odbędzie się dnia 17.04.2013 roku 
     o godz. 14.25 w sali 25
d)    uczniowie rozwiążą test składający się z pytań zamkniętych i otwartych
e)     prawidłowość wykonania zadań oceni komisja składająca się z trzech nauczycieli
f)      w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów uczestnicy będą wykonywali zadania dodatkowe
g)     czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 45 minut
h)    laureaci konkursu otrzymają nagrody na uroczystym apelu zorganizowanym z okazji Dnia Ziemi
 
                                                                   Organizatorzy:
                                                    p. M. Oniszk i p.M. Jancewicz

powrót                                            strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz