KONKURS PLASTYCZNY - PLAKAT

Regulamin Konkursu Plastycznego organizowanego w ramach obchodów DNI ZIEMI 22 kwietnia 2013 r.:
„EKOLOGIA NA CO DZIEŃ”:
Cele konkursu:
1.       popularyzacja wiedzy przyrodniczej wśród dzieci
  1. kształtowanie wyobraźni plastycznej
  2. uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody
  3. rozwijanie umiejętności manualnych.
Kategorie:
· I kategoria: klasy I- III
II kategoria: klasy IV- VI .
Warunki uczestnictwa:
a)       każdy uczestnik zgłasza do konkursu tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę
b)       praca może być wykonana dowolną techniką np. rysunek, malarstwo, grafika, wyklejanka
c)       format pracy konkursowej - A3 i większe
d)       każda praca powinna być opatrzona metryczką z danymi: imię i nazwisko uczestnika, klasa.
Kryteria oceny:
Jury w składzie: p. M. Jancewicz, p. M. Oniszk, p. A. Adamowicz będzie oceniać:
1.oryginalność
2. estetykę wykonanej pracy
3. zastosowaną technikę.
Termin i miejsce składania prac: 17.04.2013r.,
do p. M. Jancewicz sala nr 16.
Wręczenie nagród odbędzie się w trakcie apelu z okazji Dnia Ziemi.
Wyniki konkursu oraz zdjęcia nagrodzonych prac zostaną zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły.
 
Organizatorzy: p. M. Jancewicz, p. M. Oniszk.

powrót                                           strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz