uroczystości szkolne

 

W dniu 9 maja odbył się apel poświęcony majowym świętom.

W tym roku mija 222 rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. W związku z tym uczniowie klas IV i V pod kierunkiem p.D.Lipki zaprezentowali krótki montaż słowno-muzyczny wzbogacony wykonaniem pieśni historycznych przez chór szkolny pod kierunkiem p.J.Swaczyny. Na uwagę zasługuje też piękna dekoracja wykonana przez uczniów klasy VIb wraz z wychowawcą p.A.Parzychem oraz wystawa książek
o tematyce historycznej, autorstwa p.M. Skwarek.

.

                     

Podczas apelu uczniowie przypomnieli zebranym rolę, jaką dokument ten miał pełnić                         w naszym kraju, rozdartym między 3 zaborców: Prusy, Rosję               i Austrię. Konstytucja 3 Maja była drugą, po konstytucji Stanów Zjednoczonych, nowoczesną ustawą zasadniczą, która regulowała podstawy ustroju Polski. Znosiła liberum veto i wolną elekcję, wprowadziła dziedziczność tronu. Umocniła władzę centralną, a ograniczyła wpływy magnatów. Usuwała konieczność utrzymania 100-tysięcznej armii, miała stać się fundamentem pod budowę               nowoczesnego i silnego państwa polskiego.          

Konstytucja 3 Maja, nazywana „ostatnia wolą konającej Ojczyzny” została entuzjastycznie przyjęta przez większość Polaków. Jednakże uchwalenie tak ważnej ustawy zaniepokoiło przeciwników reform, zwłaszcza grupę magnatów polskich. Mając poparcie Rosji zawiązali oni konfederację w Targowicy  i obalili dzieło Sejmu Wielkiego. Uratować niepodległości nie zdołało Powstanie Kościuszkowskie.

W 1795 roku cała Polska znalazła się pod zaborami.

W okresie międzywojennym dzień 3 Maja został uznany za święto narodowe, w czasie II wojny światowej święto 3 Maja było obchodzone przez oddziały partyzanckie i w dniu tym urządzano uroczyste składanie przysięgi i nadawano odznaczenia. Prasa podziemna drukowała artykuły poświęcone uchwaleniu konstytucji majowej. W Polsce Ludowej nie obchodzono 3 Maja, dopiero sejm III Rzeczypospolitej przywrócił Polakom ich święto narodowe.

 

 
Dzisiejszy dzień poświęcony był 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja , ale pamiętajmy również o 1 Maja, kiedy obchodzone jest święto pracy, a także 2 Maja, który jest dniem flagi i jednocześnie dniem Polonii i Polaków za granicą.  
I wreszcie data dzisiejsza-9 maja czyli 68 rocznica kapitulacji     III Rzeszy i koniec II wojny światowej. Mamy nadzieję, że ta krótka lekcja historii pozostanie w naszej pamięci.
                              
                                                                          p. D. Lipka

powrót                                  strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz