"Nie pal przy mnie, proszę" - konkurs plastyczny

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ NIE PAL PRZY MNIE ,PROSZĘ”
W miesiącu maju w naszej szkole został przeprowadzony program „Nie pal przy mnie , proszę” dla uczniów klas II. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie programu
były p. M. Staniszewska i p. W. Kubicka. Jednym z punktów programu było ogłoszenie konkursu plastycznego.
W konkursie plastycznym zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej wzięło udział 85 uczniów klas II. W szkole nauczyciele dokonali pierwszej selekcji prac.  Do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej wpłynęło 25 najlepszych prac. Komisja Konkursowa kierując się kryteriami ustalonymi w regulaminie konkursu wybrała 6 najlepszych prac.
Nagrodzono prace następujących uczniów:
Bartosz Cieśluk kl. II b
Ramona Wyszomierska kl. II b
Kinga Kulesza kl. II c
Karol Szydlik kl. II c
Ola Dybowska kl. II c
Ewa Nadratowska kl. II c
Nagrodzone prace zastaną wyeksponowane w budynku
PSSE w Ostrowi Maz.
                                      ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!
 
           
                                                                                                   p. M. staniszewska
 
powrót                             strona główna
 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz