Rok szkolny 2013/2014

2 września 2013 roku
 godzina 9.00
plac szkolny

 
 
 

 

Pani Dyrektor Teresa Wilczyńska powitała wszystkich zebranych i przedstawiła zarys planu pracy na nowy rok szkolny 2013/2014.
 

Pani Wiceburmistrz Danuta Janusz życzyła uczniom zapału do nauki i wielu sukcesów.

 

Rozpoczęcie roku uświetnili goście z Danii, którzy opowiedzieli o specyfice duńskiej szkoły.

 

 
 
 
 
 
 
 
Nowy poczet sztandarowy już
ma za sobą premierowe wejście.

 

 

 

 

Prawie 500 uczniów naszej Trójki czeka na kolejny rok przygody ze szkołą.
Uśmiechnięci pierwszoklasiści zawierają pierwsze szkolne przyjaźnie.

       Ewa Puścian

http://www.ostrowmaz24.tv/galeria.ostrowmaz24.pl/index.php?Qwd=./rozpszkoly_sp3_2013

 
W czasie wakacji
przeprowadzono remont sali 28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powrót                         strona główna

 

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz