Plan SU

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ROK SZKOLNY 2013/2014
WRZESIEŃ
1.      Udział pocztu sztandarowego w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2013/2014.
2.      Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego
3.      Zorganizowanie dyskoteki na powitanie jesieni
PAŹDZIERNIK
1.      Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady SU.
2.      Spotkanie z nowym samorządem - przedstawienie planu pracy.
3.      Współorganizacja Dnia Nauczyciela.
4.      Współorganizacja Ślubowania Klas Pierwszych.
LISTOPAD
1.      Udział pocztu sztandarowego w uroczystej akademii oraz obchodach Święta 11 XI na terenie miasta.
2.      Zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej z wieczorem wróżb i magii.
GRUDZIEŃ
1.      Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnej akcji „Góra Grosza".
2.      Zorganizowanie szkolnego konkursu świątecznego pt.„Najładniejsza kartka bożonarodzeniowa".
3.      Złożenie życzeń i wręczenie kart świątecznych nauczycielom, dyrekcji i pracownikom szkoły .
STYCZEŃ
1.      Zorganizowanie zabawy choinkowej z konkursami i nagrodami.
 
LUTY
1.      Zorganizowanie Dnia Walentynek - poczta walentynkowa
 
MARZEC
1.      Zorganizowanie Szkolnego Dnia Talentów .
 
KWIECIEŃ
1.      Zorganizowanie konkursu na najładniejszą dekorację/kartkę świąteczną.
2.      Złożenie życzeń i wręczenie kart świątecznych nauczycielom, dyrekcji i pracownikom szkoły .
3.      Zorganizowanie szkolnej dyskoteki.
MAJ
1.      Udział pocztu sztandarowego w akademii szkolnej oraz obchodach Święta 3 Maja na terenie miasta .
CZERWIEC
1.      Podsumowanie całorocznej akcji „Nakrętka".
2.      Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego
3.      Udział pocztu sztandarowego w uroczystym zakończeniu roku szkolnego2013/2014.
 
W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO:
1.      Aktualizacja gazetek SU.
2.      AKCJA „Nakrętka”
3.      Konkurs "Superklasa"
4.      Wspieranie działań Małego Samorządu Uczniowskiego
 
Uczniowie wchodzący w skład Rady SU zostali zapoznani z planem pracy SU na rok szkolny 2013/2014
 
Marcin Kruk

powrót                               strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz