Siemianówka

2 X 2013r. Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju               w Powiecie Ostrowskim zaprosiło nauczycieli i uczniów na wyprawę przyrodniczo-kulturową SIEMIANÓWKA II -          "Przyroda i kultura wschodniego pogranicza Polski".
Naszą szkołę reprezentował zarząd SU i MSU z opiekunką
                            p. Dorotą Mysiołowską. Celem wycieczki było zapoznanie                 z północno-wschodnimi fragmentami Puszczy Białowieskiej, przyrodą i historią powstania sztucznego Zbiornika Siemianówka, metodami odłowu, badania i obrączkowania ptaków na obozie obrączkarskim ornitologów oraz elementami kultury wschodniego pogranicza Polski poprzez wizytę w Muzeum Kultury Białoruskiej oraz Cerkwi prawosławnej w Hajnówce.

Zrealizowanie tych celów przyniosło nam wiele radości 
i ciekawych doświadczeń. To była dla nas piękna lekcja przyrody.
Dziękujemy organizatorom i Dyrekcji naszej szkoły za możliwość uczestniczenia w niej.
                                                                       Dorota Mysiołowska

powrót                                  strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz