debata "DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE"

W naszej „Trójce” 22 maja  odbyła się debata na temat:
„ DZIECKO BEZPIECZNE
W RODZINIE I W SZKOLE”, która została zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce, przez władze Miasta Ostrów Mazowiecka i naszą Szkołę.

 
 
Gości witali uczniowie klasy IVb.
 
 
Główną część spotkania poprzedził występ chóru „Fantazja” prowadzonego przez Wicedyrektor Panią Jolantę Swaczynę.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor naszej Szkoły- Pani Teresa Wilczyńska powitała prelegentów oraz przedstawicieli różnych szkół i instytucji. Spośród przybyłych głos zabrali - Burmistrz Miasta Pan Władysław Krzyżanowski, I Zastępca Burmistrza Pani Danuta Janusz, Anna Renata Grochowska, Przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, Krzysztof Szymański Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej, Beata Haba, przedstawicielka zespołu interdyscyplinarnego działającego w Gminie Ostrów Mazowiecka, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3, Teresa Wilczyńska, Przedstawicielka Rady Rodziców SP Nr 3 oraz Przedstawicielki uczniów naszej Szkoły – Klaudia Iwańczuk i Katarzyna Sikora.
Eksperci przedstawili spostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dziecka w szkole, w domu i miejscach publicznych.
Pani Teresa Michalak Dyrektor  Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce podsumowała spotkanie, zauważając, że niewłaściwe zachowanie ucznia w szkole wynika z nieunormowanej sytuacji rodzinnej zarówno z powodu braku zainteresowania, jak i nadmiernie wygórowanych wymagań. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na kształtowanie zachowań kulturalnych, bezwarunkowego obustronnego szacunku i wychowywania w prawdzie.  Podkreśliła, że ważna jest troska o dziecko, zauważanie jego wysiłków i umożliwienie rozwoju talentów.  Dziecko potrzebuje obecności i wsparcia dorosłej osoby, której mogłoby zaufać.
 
 
 
 
 
 
 
 
Po części oficjalnej rozmowy o bezpieczeństwie przybrały luźniejszą formę.
                                                                                 p. Ewa Puścian
 

powrót                            strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz