Rocznica Konsekracji Kościoła pw WNMP

W niedzielę 21 września o godz. 15.00
w Kościele Najświętszej Marii Panny
w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się uroczysta
msza w 120 rocznicę konsekracji naszego
kościoła i 70 rocznicę uratowania świątyni
od zniszczenia przez Niemców przez
Biskupa Tadeusza Pawła Zakrzewskiego,
który wówczas był proboszczem w naszej parafii.
W czasie liturgii w kruchcie kościoła została odsłonięta tablica upamiętniająca konsekrację naszej ostrowskiej fary i uratowania jej od zniszczenia w czasie II wojny światowej. W imieniu mieszkańców tablicę ufundował Burmistrz Miasta Pan Władysław Krzyżanowski Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz i odbyła się   inauguracja Uniwersytetu Otwartego przy UKSW w Warszawie – Akademii Dialogu Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej. Symbolicznego aktu przecięcia wstęgi dokonali:  Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński-Rektor UKSW, ks. Prałat dr Jan Okuła, ks. Kanonik Jan Świerad, ks. Kanonik Edmund Chmielewski, radny Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak, zastępca dyrektora Kuratorium Oświaty Teresa Pajka, Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Zdzisław Biszewski, Wielki Kanclerz Towarzystwa Rycerskiego Braci Kurkowych Gniewomir Rokosz Kuczyński,  Prezes Stowarzyszenia Towarzystwa Przyjaciół Komorowa Bogumił Brzózka, radne rady miasta Hanna Sasinowska i Maria Bębenek oraz burmistrz miasta Władysław Krzyżanowski .
Na uroczystości obecna była pani dyrektor Teresa Wilczyńska oraz Poczet Sztandarowy naszej szkoły.
                                                                                                                         p. A Kazimierski

 

 powrót                                         strona główna

 

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz