Dni bez pracy domowej

 
 
 
Regulamin
„ Dni wolne od prac domowych ”
 
 
„Dni wolne” zwalniają z zadawanych pisemnych prac domowych w danym dniu.
 
„Dni wolne” nie zwalniają: z nauki do sprawdzianu, kartkówki, klasówki, z przyniesienia na lekcję materiałów wyznaczonych wcześniej.
 
„Dni wolne” są losowane przez Panią Dyrektor.
 
Informacja o „Dniach wolnych” jest wywieszana w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego „Dni wolne”
 
powrót                                      strona główna

 

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz