Dzień bez sprawdzianów

 

 

Regulamin
„ Dzień wolny od sprawdzianów, klasówek, kartkówek ”
 
„Dzień bez sprawdzianu” to dzień, w którym nie może być klasówki, sprawdzianu, kartkówki czy innej pracy pisemnej.
 „Dzień bez sprawdzianu” nie zwalnia:
1.z nauki do odpowiedzi ustnej,
2.z przyniesienia na lekcję materiałów wyznaczonych wcześniej,
4.z odrabiania prac domowych,
5.z przygotowania się do lekcji.
„Dzień bez sprawdzianu” jest losowany przez Panią Dyrektor.
Informacja o „Dniu bez sprawdzianu” jest wywieszana w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego ten dzień.

 

 

powrót                                        strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz