Szczęśliwy numerek

Regulamin

 

„ Szczęśliwy numerek”

 

 
I. Uczeń, którego numerek został wylosowany na dany dzień zwolniony jest z :
Z odpowiedzi ustnej w danym dniu
Z pisania niezapowiedzianej kartkówki
 
II. Uczeń, którego numerek został wylosowany na dany dzień :
 - Może bez konsekwencji mieć nieodrobioną pracę domową.
 - Gdy dostanie w tym dniu złą ocenę, może poprosić o niewstawienie tej oceny i poprawić ją w terminie ustalonym z nauczycielem.
 
III. Uczeń zobowiązany jest do:
 - Do pisania klasówek, kartkówek itp. zapowiedzianych na ten dzień
 - Czynnego uczestnictwa w lekcji
 
IV. Numerek jest losowany każdego dnia rano.
V. Regulamin ten respektują obie strony.

 

 

 

powrót                                   strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz