Konkurs przyrodniczy

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym
„H2O-TO JEST TO!” w kategorii szkoły.

Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy fakt otrzymania nagrody głównej za zajęcie  I miejsca w kraju w kategorii szkół oraz jednego wyróżnienia przyznanego w kategorii indywidualnej wśród uczniów szkół podstawowych -  Oliwia Zadrożna z kl. VD.

 

 

Amelia Pietkiewicz

 
            Ugniewski Szymon
 
                                                                               Kacper Kucharski
Jakub Pawlak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamil Fidura                                                                       
     

     Julia Banasik                                                                   
 
 
 
    Magda Obuchowska                                                         Mikołaj Rowicki
 
     Olaf Bartkiewicz
 
 W dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego, coraz większego znaczenia nabiera edukacja ekologiczna i ochrona środowiska. Mając na uwadze szkody jakie czyni człowiek korzystając z naturalnych bogactw ziemi, powinniśmy szczególnie dbać o środowisko przyrodnicze, które jest niezbędne dla naszego życia. Ochrona ekosystemów wodnych
i  racjonalne wykorzystanie ich zasobów stanowią problem, który stał się sprawą całej ludzkości.
Celem podniesienia świadomości ekologicznej w zakresie oszczędzania zasobów wodnych, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie pod patronatem Ministerstwa Środowiska, pod hasłem „H2O-TO JEST TO!” ogłoszonym na stronie www.h2owpolsce.pl 
Zadaniem uczestników było stworzenie fotografii dotyczącej tematyki wody. Dwudziestu trzech zaangażowanych uczniów z klas: IVB, VC i VD wykonało prace konkursowe na dość wysokim poziomie. Ich pomysły na przedstawienie tematu oszczędzania wody były bardzo różne i zarazem bardzo ciekawe. Kryterium oceny stanowiła jakość wykonanych fotografii oraz interesujące ujęcie zagadnienia.
Spośród nadesłanych prac konkursowych Komisja wyłoniła laureatów konkursu.
W związku z tak dużym wyróżnieniem szkoły, uczestnicy konkursu wraz rodzicami, Dyrektorem Szkoły i nauczycielem – opiekunem, zostali zaproszeni na uroczysty finał konkursu, który odbędzie się 15 grudnia 2014 r. w Warszawie. Podczas gali w Pałacu Kultury i Nauki zostanie wygłoszona prelekcja na temat oszczędzania zasobów wodnych oraz wręczone zostaną nagrody przyznane przez komisję konkursową w poszczególnych kategoriach.
Konkurs ten to wspaniała inicjatywa, dająca uczniom nowe możliwości zagłębiania się w tajniki wiedzy przyrodniczej, jak również sprzyjająca pracy na rzecz ochrony naszego środowiska. Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu, którzy swoim zaangażowaniem zapracowali na tak duży sukces, jakim jest nagroda główna przyznana naszej szkole.
           
                                                                                                                                          p.  Justyna Brzostek –
                                                                                                                                            opiekun konkursu
 

 

(Oficjalna lista wyników konkursowych - http://www.h2owpolsce.pl/images/pliki/Lista-wynikow.pdf )
 
 
powrót                       strona główna
 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz